Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

RG Driving Consulting Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.1.2019

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: RG Driving Consulting Oy

Osoite: Kunnasniementie 67, 80510 ONTTOLA

Puhelin: +358 400 276 308

Sähköposti: [email protected]

Www-sivu: www.ajokorttiverkosta.fi 

Yhteyshenkilö

Anna Gröhn

[email protected]

+358 40731 2062

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde NetDriving-Autokouluun, tai NetDriving- Autokoulun tuottamien palveluiden käyttäminen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot

Henkilötiedot, kuten Etunimet, Sukunimi ja henkilötunnus

Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Yritysasiakkaiden osalta yrityksen tiedot, kuten y-tunnus ja yhteystiedot

Opetus- ja tutkintotiedot, mukaan lukien palveluiden käyttöön ja kyselyvastauksiin perustuva oppimisprofiili

Laskutustiedot

Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Yhteydenotot ja palautteet

Muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille, viestinnän välitystietoja kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän välitystietoja käytetään ainoastaan tietoyhteiskuntakaaren sallimiin tarkoituksiin.

Käytämme tietoja kehittääksemme palveluistamme entistä parempia. Esimerkiksi asiakaspalautteet auttavat meitä ymmärtämään, miten voimme kehittää palveluitamme.

Ajoittain joudumme käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti.

Tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytämme kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy noudattaaksemme kirjanpitolakia.

Lisäksi säilytämme opetus-, koulutus- ja tutkintotietoja koskevat asiakirjat niin kauan kuin kyseistä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi ammattipätevyyskortin tai ajokortin saamiseksi. Edellä olevassa esimerkissä mainituissa tilanteissa tietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

Palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot

Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot

Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot

Kun asiakas käyttää NetDriving-Autokoulun palveluja, tietojärjestelmiin tallentuu tietoja palvelun käytöstä. Sikäli kun asiakas käyttää viestintäpalveluja, tietoliikenneverkkoon tallentuvat tiedot palvelun käytöstä ovat välitystietoja, joihin sovelletaan tietoyhteiskuntakaarta. Asiakkaalla ei ole välitystietojen osalta henkilötietolain mukaista tarkistusoikeutta.

Tietojen luovutus

RG Driving Consulting Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Tietoja luovutetaan mm. Traficomille ja Traficomin viranomaispalveluja tuottavalle kumppanille esimerkiksi Ajovarma Oy:lle kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain sekä ajokorttilain perusteella. 

Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, kuten rekisteröidyn työnantajalle tai vakuutusyhtiölle, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tietoja voidaan käsitellä samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sisällä. Mikäli myymme, tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille.

Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen saatavien perimiseksi, sopimuksen täytäntöön panemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.

Tiedot varmuuskopioinaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Nimettyjä henkilöitä voivat olla esimerkiksi kouluttaja, sihteeri, työnantajan edustaja, käsittelijän työntekijät tai tilitoimiston kirjanpitäjä. Käyttäjiä sitoo lisäksi vaitiolovelvollisuus. Koko henkilöstöllä ja NetDriving- autokoulussa toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn eri tavoin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oikaistaan rekisteröidyn pyynnöstä. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin, kun ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimussuhteen täyttämiseksi, tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi, tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa, sekä peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi käydessäsi verkkosivulla. Sen jälkeen ne lähetetään jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi takaisin verkkosivullemme tai toiselle evästeen tunnistavalle verkkosivulle. Niiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta täältä

Käyttämällä sivustoa, hyväksyt sivustolla käytettävät evästeet – myös kolmannen osapuolen evästeet. Kolmannen osapuolen käyttämät evästeet ovat peräisin muilta organisaatioilta, joiden palveluita verkkosivusto käyttää (kuten esimerkiksi Google, Instagram, Facebook, Snapchat, Zendesk, Tawk.to)

Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto siirretään ja varastoidaan Googlen servereille USA:ssa yksityisyyskäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Google Analytics privacy overview

Opt out of Google Analytics tracking