Anna

@Joensuu

Anna (NetDrivingin jokahommantyyppi), nettituntien päävetäjä, sekä toimii liikenneopettajana Joensuun alueella sekä lähiympäristössä.

ÄIPPÄLOMALLA